7 June 2016

D’Méthode by Language Easily

Eis Méthode sinn e grousse Succès am Apprentissage vun enger Sprooch. Déi grouss Expérienz vun eise Proffen, ewéi och hir Observatiounen a Methoden aus de Schoulen an um Marché, erlaaben eis, d’Prioritéit a konkret Notiounen op en alldeeglege Apprentissage, z’axéieren.

E Maximum u Flexibilitéit ass eis prinzipiell Définitioun, an dësst fir sämtlech Méthoden fir iech ze hëllefen iwwert d’Barrière vun de Sproochen eweg ze kommen.

Eis Proffen déplacéiere sech wou dir eis braucht, doheem oder op der Aarbecht, ouni weider Fraisen, fir iech den Accès zu de Coursen ze vereinfachen.

Dank der Flexibilitéit vun eise Formateuren, proposéiere mir iech adaptéiert Formatiounen zu äre Besoinen.

Sief et fir eng einfach Rees oder och eng Beruffsrees, eng Négociation Commerciale, är Kompetenzen ze verbesseren oder och einfach fir de Pleséier, wëllen eng nei Sprooch ze léieren : mir hunn d’Solutioun déi dir braucht a sicht.

Eis Proffe proposéiere Spiller, Aktivitéiten, Exercisser a vill Aaneres, fir iech ze motivéieren a séier Progressiounen maachen ze kënnen, an dat mat engem adaptéierte Vokabulaire fir är Objektiver a Besoinen, iech op eng gutt Autonomie ze bréngen.